Koulutusta ja valmennusta tarvitaan uuden luomiseen sekä jo olemassa olevan vahvistamiseen ja päivittämiseen. Koulutusten kautta työyhteisö saa käyttöönsä uusia tietoja ja taitoja. Samalla yhteiset tavoitteet ja työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunne vahvistuvat ja työn tekemiseen jalostuu uutta intoa ja energiaa.
Koulutukset ja valmennukset voidaan alusta alkaen räätälöidä yksiköille tai tiimille sopiviksi. Tarjolla on myös valmiita koulutuskokonaisuuksia, joita voidaan muokata tarkemmin tarpeita vastaaviksi.

VUOROVAIKUTUKSEN ASKELKUVIOT TYÖPAIKALLA

3 tuntia

  • työyhteisötaidot; päivitetään perusasiat työyhteisön vuorovaikutuksesta mukavassa hengessä, yhteisöllisyyttä lisäten
  • voi ottaa osaksi TYHY-päivän ohjelmaa

Esite

 

TIIMISTÄMÖ

3 iltapäivää

  • työyhteisötaidot ja toimintakulttuuri; luottamus, pelisäännöt, erilaiset ihmiset, vuorovaikutus, myönteinen keskustelukulttuuri, asiakaspalvelu

Esite


VIRTAA KOKENEELLE KONKARILLE

6 ryhmätapaamista

  • työmotivaation ylläpito; työuran vaiheet, työn imu, muutostilanteiden kohtaaminen, omat vahvuudet,  uudet ajattelumallit, oman osaamisen kehittäminen 

 

TAITOA JA VAHVISTUSTA RYHMIEN OHJAUKSEEN

3 päivää

  • ryhmänohjaustaidot; pienryhmät, ryhmädynamiikka, ohjaajan tehtävät ja haastavat tilanteet, luovat- ja toiminnalliset menetelmät

Esite

 

Yhteistyökumppaneina valmennuksissa ja koulutuksissa toimivat:
Merja Hakola
työnohjaaja (STOry), työyhteisösovittelija, vuorovaikutuskouluttaja, Tarinan Taika Oy
Kirsi Brandt-Hirvinen
psyko- ja taideterapeutti, työnohjaaja (STOry), työyhteisösovittelija, Vireä Oksa


 


Ota yhteyttä
Pirjo Rantonen
p. 050 305 5552
pirjo@pirjorantonen.fi
Seinäjoki
Tampere