Työyhteisösovittelua käytetään, kun työyhteisössä on vuorovaikutuksellinen jumitilanne, työtä haittaava ristiriita tai konflikti.

Sovittelu on turvallinen prosessi. Jokainen asianosainen tulee kuulluksi. Työskentelyssä toimitaan arvostavasti ja tasapuolisesti. Sovittelussa etsitään kaikille osapuolille hyvää lopputulosta.

Koulutetut sovttelijat ohjaavat työskentelyä. He auttavat ratkaisun syntymisessä. Ratkaisu rakentuu osallistujien omista lähtökohdista käsin.

Työyhteisö oppii sovittelun aikana ristiriitojen ratkaisukeinoja sekä avointa ja asiallista keskustelukulttuuria.

Työyhteisösovittelu etenee vaiheittain ja siihen kuuluvat esim. yksilötapaamiset, ryhmätapaaminen ja seuranta. Koko työyhteisö osallistuu prosessiin sovitulla tavalla. Joskus voidaan käyttää parisovittelua tai pienen ryhmän sovittelua.

 

Sovittelusta on mm seuraavia hyötyjä: 

  • Terveydellinen hyöty; työhyvinvointi paranee.
  • Taloudellinen hyöty; työntekijöiden energia vapautuu perustyöhön, työn sujuvuus paranee.
  • Opitaan konflikteja ehkäisevää toimintakulttuuria.
  • Sitoutuminen yhteisiin haasteisiin lisääntyy.
  • Pystytään keskittymään olennaiseen eli työhön!

Työyhteisösvittelukoulutukseni olen käynyt Timo Pehrmanin jodolla.  Työskentelen sovittelijaparini, työnohjaaja, työyhteisösovittelija Merja Hakolan kanssa.

Esite


Ota yhteyttä
Pirjo Rantonen
p. 050 305 5552
pirjo@pirjorantonen.fi
Seinäjoki
Tampere