TAUSTANI

Olen elänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Pohjois-Karjalassa, vaaran laella. Olen oppinut pysähtymään, tarkkailemaan maisemia ja katsomaan kauas. Pitkälle näkyy myös Pohjanmaan lakeuksilla, missä olen viime vuodet ihmetellyt elämän ja työn monimuotoisia kuvioita.

Koulutukseltani olen kasvatustieteiden maisteri, KM (hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ko.) Muut keskeiset koulutukseni ovat ammatillinen opettajakoulutus, työnohjaajakoulutus (STOry) sekä organisaatioasiantuntijakoulutus.

Olen innokas kouluttautuja. Olen täydentänyt osaamistani mm. soveltavan draaman, vertaiskehittämisen, fasilitoinnin, dialogitaitojen, yrittäjyyden, johtamisen ja työyhteisösovittelun opinnoilla.

Työkokemuksessani painottuu ohjaus- ja koulutustyö.

Olen toiminut kasvatustieteellisten aineiden opettajana sosiaali- ja terveysalalla n. 25 v. Lisäksi olen ollut kouluttajana lukuisissa työyhteisön kehittämiseen, työhyvinvointiin ja vuorovaikutukseen sekä ryhmien ohjaukseen liittyvissä koulutuksissa.

Ohjaus- ja koulutustyö on ihmisten kanssa tehtävää työtä, jatkuvaa vuorovaikutusta, jossa myös ohjaaja oppii ja kehittyy koko ajan. Omaan kasvuuni ovat voimakkasti vaikuttaneet myös sopeutumis- ja ihmissuhdekurssityö sekä lastensuojelu- ja perhetyö.

Ihmiskäsitykseni on humanistinen. Katson, että ihminen luontaisesti haluaa kehittyä, oppia uutta ja kasvaa omaan mittaansa. Tähän tarvitaan usein tukea ja esteiden raivaamista kehittymisen tieltä.

Työhyvinvoinnin edistäminen ja työyhteisöjen kehittämistyö ovat olleet viime vuosina toimintani keskiössä.

Olen saanut olla mukana monenlaisten tiimien, työyhteisöjen ja organisaatioiden elämässä, tarinoissa ja kehittämistyössä. Koen olevani työelämän ”näköalapaikalla”. Olen kohdannut paljon uuden ideointia, onnistumisen iloa ja ammatillista kehittymistä. Olen kulkenut työntekijöiden ja esihenkilöiden rinnalla monenlaisissa muutospyörteissä ja työn tuulisissa ja tunnevaltaisissa hetkissä. En hätkähdä vaikeuksia ja solmuja. Aina löytyy jokin itu, josta voidaan lähteä eteenpäin. Ihmiset löytävät uusia voimavaroja, näkökulmia ja ratkaisuja.

 


Ota yhteyttä
Pirjo Rantonen
p. 050 305 5552
pirjo@pirjorantonen.fi
Seinäjoki
Tampere