Fasilitointi järkevöittää ja tehostaa erilaisten ryhmä- ja kehittämisprosessien suunnittelua ja toteutusta. Fasilitaattori ohjaa ryhmän toimintaa tuomalla rakenteen ja keinot työn tekemiseen sekä huolehtii työskentelyn etenemisestä suunnitelman mukaan. Näin työntekijät saavat keskittyä kehittämiseen ja uuden ideointiin: työhön, jossa todellinen arvonluonti tapahtuu.

Kun fasilitaattori tulee varsinaisen työryhmän ulkopuolelta, hän pystyy neutraalin roolinsa ansiosta ohjaamaan ryhmää  keskittymään oleelliseen asiaan.  Fasilitaattorilla on myös tietoa ja kokemusta ryhmäprosesseista ja -menetelmistä.

Fasilitointia kannattaa hyödyntää esimerkiksi, kun

  • käynnistetään uuden yksikön toimintaa; ryhmäytetään, luodaan  pelisääntöjä, sitoutumista ja  yhteisöllisyyttä
  • tuetaan muutosprosessin etenemistä
  • vahvistetaan verkostojen ja yksiköiden yhteistyötä
  • toteutetaan organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämispäiviä

Luon fasilitoinnin avulla edellytyksiä rikastavalle ja rakentavalle yhteistyölle. Tavoitteena on

  • osallisuuden vahvistaminen
  • koko ryhmän asiantuntemuksen hyödyntäminen
  • ajankäytön tehostaminen
  • tuloksellisuus


Tämä tapahtuu arvostavan lähestymistavan kautta erilaisia fasilitointimenetelmiä hyödyntäen.

 

 


Ota yhteyttä
Pirjo Rantonen
p. 050 305 5552
pirjo@pirjorantonen.fi
Seinäjoki
Tampere