EtäKoutsi on työpaikan ulkopuolinen ammattilainen, joka tukee ja sparraa työntekijöitä ja esimiehiä. EtäKoutsi tukee kasvun asennetta, yhdessä toimimista ja voimavarojen ylläpitämistä. Nämä edistävät työn sujuvuutta ja tuottavuutta. 

EtäKoutsi kulkee mukana ja tukena koko työvuoden ajan. EtäKoutsin kanssa voi kohdata työn ilot ja haasteet, muutokset sekä ajankohtaiset, puhututtavat aiheet. EtäKoutsi takaa tavoitteellisen ja säännöllisen panostuksen työhyvinvointiin.

EtäKoutsi voi esimerkiksi

  • järjestää kuukausittain alustuksen työhyvinvointiin liittyvästä teemasta
  • pitää etävastaanottoa yhtenä päivänä viikossa
  • tukea itsensä johtamisessa, ajankäytön hallinnassa, tavoitteessa pysymisessä
  • vahvistaa työniloa ja – intoa
  • auttaa ottamaan puheeksi hankalia asioita
  • purkaa ja helpottaa haastavia asiakastilanteita
  • olla tukena yllättävissä tilanteissa

EtäKoutsi toimii pääasiallisesti verkon välityksellä yhdessä sovitulla alustalla. Näin hän on helposti ja joustavasti tavoitettavissa.

Lisäksi EtäKoutsi voi toimia myös paikan päällä, esim. fasilitoida kehittämispalavereita tai -päiviä sekä toteuttaa sovittelutilaisuuksia. Työskentelyn aloitus pyritään tekemään lähitapaamisena työpaikalla.

EtäKoutsi -palvelu suunnitellaan yhdessä tilaajan kanssa työpaikan tarpeita vastaavaksi.

EtäKoutsimallin keskeisinä etuina ovat ulkopuolinen, neutraali näkemys, jatkuvuus, joustavuus, tavoitettavuus, tavoitteellisuus sekä helppous.

EtäKoutsiparina toimii pitkän ohjauskokemuksen omaava työnohjaaja, vuorovaikutuskouluttaja, työyhteisövalmentaja ja -sovittelija Merja Hakola.

Esite


Ota yhteyttä
Pirjo Rantonen
p. 050 305 5552
pirjo@pirjorantonen.fi
Seinäjoki
Tampere