ETUSIVU CV PALVELUT ONNISTUMISIA

Työnohjaus

Annan työnohjausta, työyhteisövalmennusta ja konsultaatiota työntekijälle, työryhmälle tai työyhteisölle.

Työskentelyn lähtökohtana ovat ohjattavien työhön liittyvät kysymykset.

Työnohjaus on oman työn tutkimista, uudelleen arviointia ja ideointia. Tavoitteena on työntekijän ammatillinen kehittyminen ja samalla työn laadun parantaminen. Työnohjaus tuo selkeyttä työhön, tukee muutoksissa ja tuo toimivuutta työyhteisöön.

Työnohjauksen keskeinen menetelmä on keskustelu. Käytän joustavasti myös muita menetelmiä, esim. harjoituksia ja aktivoivia menetelmiä. Menetelmät valitaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Olen Suomen työnohjaajat ry:n jäsen ja Pohjanmaan aluekoordinaattori. Yhdistyksen sivuilta löytyy lisää tietoa työnohjauksesta.

Koulutustilaisuudet

Annan koulutusta mm. seuraavissa asioissa:

  • työyhteisötaidot
  • ryhmädynamiikka
  • pienryhmien ohjaaminen
  • ajankäyttö

Fasilitointi

Autan erilaisten ryhmä- ja kehittämisprosessien suunnittelussa ja toteutuksessa; esim.

  • uuden yksikön toiminnan käynnistäminen
  • muutosprosessin läpivieminen
  • verkostojen ja yksiköiden yhteistyön vahvistaminen
  • organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämispäivien toteuttaminen

Luon edellytyksiä rikastavalle ja rakentavalle yhteistyölle. Tavoitteena on osallisuuden vahvistaminen, kaikkien asiantuntemuksen saaminen käyttöön, ajan tehokas käyttö ja tuloksellisuus. Tämä tapahtuu arvostavan lähestymistavan kautta erilaisia fasilitointimenetelmiä hyödyntäen.

Pirjo Rantonen, Seinäjoki, p. 050 3055 552
pirjo.rantonen (at) outlook.com